• LOGIN
  • No products in the cart.

स्किलोगी

तपाईंको भाषामा विज्ञहरूबाट नयाँ कला सिक्नुहोस्

पाठ्यक्रमहरू

photo - Skillyogi

फोटो

video - skillyogi

भिडियो

editing - Skillyogi

सम्पादन गर्दै

शीर्ष पाठ्यक्रम कोटीहरू

photography - Skillyogi

फोटोग्राफी

cinematography - Skillyogi

छायांकन

business - Skillyogi

व्यापार

marketing - Skillyogi

मार्केटिंग

सिकाउने मार्ग

basics for wedding photography - Skillyogi

एक विवाह फोटोग्राफर बन्नुहोस्

विवाह फोटोग्राफी सिक्नुहोस् र आफ्नो व्यापार शुरू गर्नुहोस्

Album Designing Course

सामग्री सम्पादक बन्नुहोस्

तपाइँको तस्बिर र भिडियोहरू कसरी सम्पादन गर्ने सिक्नुहोस् तिनीहरूलाई कलात्मक दृश्य प्रदान गर्न

एक उद्यमी बन्नुहोस्

तपाईंको आफ्नै व्यवसाय कसरी सुरू गर्ने र स्वतन्त्र हुन सिक्नुहोस्

कार्यशाला र प्रत्यक्ष कक्षा

© SkillYogi India